Miercuri, 1 octombrie 2008
 Arhiva Stiri
Mesajul Domnului Michael Leathers, Director Executiv, Institutul Internaţional de Mediere


Consiliul Internaţional de Mediere transmite Congresului Uniunii Centrelor de Mediere din România toate urările noastre de bine în vederea organizării unui simpozion cu un larg succes. Ne simţim inspiraţi de progresele făcute în România în privinţa înţelegerii valorilor medierii pentru toate categoriile interesate, a dezvoltării unor standarde înalte ale serviciilor de mediere şi a implementării sistemelor şi procedurilor care să le permită instanţelor, beneficiarilor medierii şi mediatorilor să genereze mari beneficii în practica medierii.

Institutul Internaţional de Mediere nu numai că vă va sprijini în a îndeplini aceste scopuri, dar va putea să şi împărtăşească altora din întreaga lume ceea ce faceţi, încât să poată învăţa din ideile, experienţa şi progresele  Dvs.

Aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm alături de Dvs. pentru a dezvolta standarde înalte şi exemple de bună practică la nivel internaţional, bizuindu-ne şi pe succesul Congresului.

Cele mai bune urări,

Michael Leathes

Director executiv
Institutul Internaţional de Mediere - IMI
Laan van Meerdervoort 70
2517 AN Haga
Olanda 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania