Luni, 17 martie 2008
 Arhiva Stiri
Noi repere pentru implementarea medierii in cauze
In luna noiembrie 2007 Comisia Europeana pentru Eficienta Justitiei (CEPEJ) a emis un sir de repere pentru o mai buna implementare a recomandarii existente cu privire la mediere in cauze penale. Documentul indeamna statele membre ale Consiliului Europei sa dezvolte in continuare notiunea si utilizarea medierii penale si a justitiei restaurative in toate aspectele sistemului de justitie penala.

Noile repere au fost implementate de Grupul de lucru asupra Medierii create in 2005 la cea de-a treia intrunire a Sefilor de Stat si Guvern ai Consiliului Europei. La inceput Grupul de lucru si-a propus ca sarcina evaluarea impactului diferitor recomandari ale Consiliului de Ministri cu privire la mediere, inclusiv Recomandarea REC(99)19 cu privire la mediere in cauze penale.

Prima sarcina a Grupului de lucru asupra Medierii a fost dezvoltarea unui chestionar despre aplicarea medierii sub diferite forme. Chestionarul ulterior a fost transmis la 16 state membre reprezentanti pentru completare. Cele 52 raspunsuri din partea statelor membre si practicieni in domeniul medierii au oferit putina informatie despre mediere in cauze penale.

Concomitent, Grupul de lucru asupra medierii a remarcat ca dezvoltarile in domeniul justitiei restaurative de la intocmirea recomandarilor originale au modificat relieful si a extins sfera de influenta pentru aplicarea medierii in cauze penale. Din aceste considerente, Grupul a sugerat necesitatea de a efectua o cercetare asupra aplicarii justitiei restaurative in statele membre pentru actualizarea recomandarii. REC(99)19.

Nu e de mirare, ca studiul a scos in evidenta diferentele in implementarea medierii intre victima-infractor in statele membre. Grupul de lucru a identificat diferite obstacole care duc la aceasta realitate:

- lipsa sensibilizarii despre justitia restaurativa si mediere,

- lipsa de acces la mediere a victimei-infractor inainte si dupa condamnare,

- puterea limitata de a indrepta partile pentru mediere numai la o singura institutie de justitie penala,

- costul relativ inalt pentru mediere,

- lipsa unei instruiri specializate si diferente in calificarea mediatorilor.

Luind in cosideratie aceste obstacole si realitatile in diferite state membre, Grupul de lucru a dezvoltat un sir de repere neobligatorii in privinta a trei categorii largi:

- Disponibilitate
- Sustinerea proiectelor de mediere de catre statele membre
- Rolul judecatorilor, procurorilor si altor autoritati ale justitiei penale
- Rolul autoritatilor sociale si organizatiilor neguvernamentale
- Rolul avocatilor
- Calitatea schemelor de mediere
- Confidentialitate
- Calificari ale mediatorilor
- Particiaprea si protectia minorilor
- Codul deontologic
- Violarea codului deontologic
- Medierea internationala
- Accesibilitate

- Drepturile victimei si infractorului

- Costul medierii pentru beneficiari

- Suspendarea medierii din anumite conditii

- Sensibilizare

- Sensibilizarea populatiei

- Sensibilizarea victimelor si infractorilor

- Sensibilizarea politiei

- Sensibilizarea judecatorilor si procurorilor

- Sensibilizarea avocatilor

- Sensibilizarea asistentilor sociali

- Reperele pentru o mai buna implementare a recomandarii existente cu privire la mediere in cauze penale sunt accesibile online la Comisia Europeana pentru Eficienta Justitiei.

Sursa: www.irp.md


 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania