Vineri, 31 august 2012
 Arhiva Stiri
Comunicat de presa Caravana Medierii in Grecia: Numarul 20 - Cum a fost
Press release Mediation Caravan in Greece: Number 20 - As it was

 

Uniunea Centrelor de Mediere din Romania (U.C.M.R.)
The Hellenic Mediation&Arbitration Centre
www.ucmro.ro
www.hellenic-mediation.gr
Bucuresti, 27 august 2012

 

“CARAVANA MEDIERII” A POPOSIT IN GRECIA
Al 20-lea eveniment al Caravanei Medierii in Corfu Town, Grecia, in data de 23 august 2012

 

Uniunea Centrelor de Mediere din Romania (U.C.M.R) in colaborare cu The Hellenic Mediation&Arbitration Centre din Atena au organizat workshop-ul "Caravana Medierii - Medierea Aproape de Tine!". Evenimentul a avut loc, in 23 august, in Corfu Town, Faliraki, Grecia si s-a desfasurat sub forma unor dezbateri interactive.

Au participat mediatori romani din Bucuresti, Constanta, Cluj Napoca, Ploiesti, impreuna cu presedintele U.C.M.R. dl. Mugur Mitroi si vicepresedintele U.C.M.R. dl. Lucian Enache, alaturi de partenerii si invitatii greci din cadrul Centrului Elen de Mediere&Arbitraj reprezentat de dna avocat dr. Ioanna Anastassopoulou - presedinte, a Uniunii Elene a Mediatorilor reprezentata de dna avocat Catherine Cotsaki - presedinte, precum si din cadrul Barourilor din Atena si Corfu.

Reuniunea s-a bucurat de prezenta Excelentei Sale dr. Gardikiotis Alexandros, Consul Onorific al Romaniei in Districtul Insulelor Ioniene al Republicii Elene.

Obiectivele dezbaterilor au fost schimbul de bune practici si intelegerea modului in care medierea poate fi utilizata cu succes in rezolvarea conflictelor, cu accentuarea perspectivei transfrontaliere.

Workshop-ul a reprezentant al doilea eveniment european de acest gen, primul fiind organizat de Uniunea Centrelor de Mediere din Romania in 24 mai 2012 in Bruxelles, Belgia, in parteneriat cu Arthis – Maison Culturelle Belgo-Roumaine.

Infiintata in 2005, U.C.M.R. este federatia nationala care reuneste asociatii profesionale ale mediatorilor din fiecare judet al Romaniei.

Proiectul "Caravana Medierii - Medierea aproape de tine!", realizat de FMMM Romania Training School si dezvoltat in parteneriat cu Uniunea Centrelor de Mediere din Romania, a debutat in luna iunie 2011 in Bucuresti si se deruleaza in Romania pe o perioada de 24 de luni. Caravana consta intr-o serie de evenimente lunare de informare a publicului despre mediere si avantajele ei prin distribuirea revistei “Medierea Tehnica si Arta”, publicul avand posibilitatea sa cunoasca personal mediatorii si sa se informeze direct despre aceasta avantajele acestei proceduri, respectiv reducerea stresului, costurilor si timpului de rezolvare a disputelor, in conditii de deplina confidentialitate pentru parti.

Revista “Medierea Tehnica si Arta”, fondata in octombrie 2010 de F.M.M.M., este revista profesionala lunara editata bilingv in romana si engleza, care a devenit liderul publicatiilor de specialitate din tara si Europa.

 

Biroul de presa al U.C.M.R.
Florentina Stanescu – Purtator de cuvant
+40745136637
florentina.stanescu@info-medieri.ro

The Union of Mediation Centers of Romania (U.C.M.R.)
The Hellenic Mediation&Arbitration Centre
www.ucmro.ro
www.hellenic-mediation.gr
Bucharest, 27 August 2012

 

“MEDIATION CARAVAN” STOPPED IN GREECE
The 20th event of the Mediation Caravan in Corfu Town, Greece, on August 23, 2012

 

The Union of Mediation Centers of Romania (U.C.M.R) in collaboration with The Hellenic Mediation&Arbitration Centre in Athens have organized the workshop "Mediation Caravan – Mediation Close to You!". The event happened on August 23, in Corfu Town, Faliraki, Greece and took the form of interactive debates.

The event was attended by Romanian mediators in Bucharest, Constanța, Cluj Napoca, Ploiești, together with the U.C.M.R. Chairman Mugur Mitroi and U.C.M.R. Vice President Lucian Enache, along with the Greek partners and guests within the Hellenic Mediation&Arbitration Centre, represented by lawyer Mrs. Ioanna Anastassopoulou - Chairwoman, the Hellenic Union of Mediators, represented by lawyer Mrs. Catherine Cotsaki - Chairwoman, and the Bars in Athens and Corfu.

The meeting enjoyed the presence of His Excellency Dr. Gardikiotis Alexandros, Honorific Council of Romania to the District of Ionian Islands of Hellenic Republic.

The objectives of debates were represented by an exchange of good practice and understanding the way in which mediation can be successfully used to resolve conflicts, with a focus on cross-border issues.

The workshop was the second European event of this type, the first one being organized by the Union of Mediation Centers of Romania on May 24, 2012, in Brussels, Belgium, in partnership with Arthis – Maison Culturelle Belgo-Roumaine.

Established in 2005, U.C.M.R. is the national federation that brings together professional associations of mediators in each county of Romania.

The project "Mediation Caravan – Mediation close to you!", designed by the FMMM Romania Training School and developed in partnership with the Union of Mediation Centers of Romania, started off in June 2011 in Bucharest and goes forward across Romania over a period of 24 months. The Caravan consists of a series of monthly events to inform people about mediation and its advantages, by spreading the “Mediation Technique and Art” magazine, the audience having the chance to meet the mediators in person and get direct information on the advantages of this procedure, namely reduction of stress, costs and time savings in solving disputes, in full confidence for the parties.

“Mediation Technique and Art”, founded in October 2010 by F.M.M.M., is the professional monthly Romanian-English bilingual magazine, which has become the leader of specialized publications in the country and in Europe.

 

U.C.M.R. Press Office
Florentina Stanescu – Spokesperson
+40745136637
florentina.stanescu@info-medieri.ro

  
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania