Luni, 30 iulie 2012
 Arhiva Stiri
REZOLUTIA NR. 2 DIN 14 IULIE 2012 PROPUNEREA U.C.M.R. PRIVIND DESCENTRALIZAREA JUDETEANA A CONSILIULUI DE MEDIERE DIN ROMANIA


Uniunea Centrelor de Mediere din Romania adopta Rezolutia privind  descentralizarea Consiliului de Mediere din Romania si a atributiilor acestuia la  nivel judetean, astfel:

1. PROPUNERE DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI  FUNCTIONARE AL CONSILIULUI DE MEDIERE DIN ROMANIA:

ART. 1 Consiliul de mediere adopta prin hotarare infiintarea de organisme judetene,  cu denumirea de „consiliu judetean de mediere”, organe cu personalitate juridica  proprie. Consiliul judetean de mediere este un organism teritorial care cuprinde toti
mediatorii autorizati ce fac parte din corpul profesional ale caror sedii principale de  desfasurare a activitatii se afla in raza administrativa a unui judet. Consiliul judetean de mediere este compus din 3-5 mediatori autorizati desemnati la propunerea
asociatiilor profesionale sau a mediatorilor neafiliati. Pentru municipiul Bucuresti  denumirea structurii organizatorice este Consiliul de mediere al Municipiului Bucuresti, iar componenta este asigurata de o structura formata din 7 membri.

Consiliile judetene de mediere si Consiliul de mediere al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:
a)indeplinesc atributii de reprezentare la nivel local ale corpului mediatorilor in relatiile cu autoritatile si institutiile judetene;
b)indeplinesc atributii desemnate prin hotarari ale Consiliului de mediere;
c)colecteaza taxa profesionala si vireaza ½ din cuantumul acesteia Consiliului de mediere;
d)pun in aplicare hotararile Consiliului de mediere;
e)organizeaza activitatea de redactare si publicare a propriilor materiale;
f)colecteaza date statistice si le transmit trimestrial Consiliului de mediere;
g)tin evidenta punctelor profesionale acumulate de mediatori si anual transmit situatia Consiliului de mediere;
h)ofera consultanta la intocmirea dosarelor de autorizare si percepe taxe pentru aceasta activitate cu avizul Consiliului de mediere;
i)colaboreaza cu asociatiile profesionale in vederea protejarii intereselor mediatorilor;
j) pun in aplicare planul de activitãți anuale adoptat de Consiliul de mediere;
k) adopta bugetul anual de venituri și cheltuieli și Raportul de bilanț financiarcontabil anual;
l)colaboreaza cu institutiile de resort in vederea transpunerii legislatiei nationale si europene;
m)controleaza modul de functionare al formelor de exercitare a profesiei, conformitatea acestora cu normele in vigoare si se poate autosesiza pentru abateri disciplinare;
n)asigura transmiterea tipizatelor catre formele de exercitare a profesiei;
o) primește sesizãrile în legãturã cu sãvârșirea unei abateri dintre cele prevãzute la art. 38 din Lege, stabilește condițiile privind constituirea și constituie comisiile de disciplinã, dupã caz;
p) analizeazã și aprobã sancțiunile stabilite de Comisia de disciplinã și rãspunde de aplicarea acestora;
q) indeplinesc orice alte atributii ce le revin din descentralizarea a atributiilor Consiliului de mediere prin hotarari ale acestuia;
r)solutioneaza plangerile impotriva deciziilor presedintelui

ART.2 Consiliile judetene de mediere si cel al Municipiului Bucuresti sunt conduse de un presedinte si un vicepresedinte alesi din randul membrilor sai prin vot secret in conformitate cu prevederile Legii si ale regulamentului.

ART.3 Consiliile de mediere judetene beneficiaza in masura posibilitatilor bugetare de un secretariat tehnic compus din maximum 3 persoane. Consiliul de mediere al Municipiului Bucuresti beneficiaza de un secretariat tehnic compus din maximum 5 persoane.

ART.4 Veniturile proprii ale consiliilor judetene de mediere precum si cele ale consiliului de mediere al municipiului Bucuresti se compun din:
a) ½ din taxa profesionala achitata anual de fiecare mediator din judet, respectiv Bucuresti;
b) ½ din taxa de autorizare pentru profesia de mediatori pentru mediatorii autorizati in judet, respectiv Bucuresti;
c) taxe proprii locale instituite cu avizul consiliului de mediere;
d) taxe provenind din activitatea de consultanta pentru intocmirea dosarelor de autorizare;
e) venituri din vanzarea publicatiilor proprii;
f) veniturii din vanzarea tipizatelor;
g) venituri din donatii, sponsorizari;
h) orice alte venituri prevazute de lege sau prin hotarari ale Consiliului de mediere

ART.5 In exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile judetene de mediere, respectiv consiliul de mediere al municipiului Bucuresti emit hotarari. In exercitarea atributiilor ce ii revin, presedintele acestor organisme emite decizii. Impotriva hotararilor consiliilor judetene de mediere, respectiv al municipiului Bucuresti, mediatorii nemultumiti pot face plangere in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta. Deciziile presedintelui pot fi atacate cu plangere in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta la consiliul judetean de mediere, respectiv al municipiului Bucuresti.

2. FUNDAMENTAREA PROPUNERII:
Anul 2012 reprezinta pentru metodele ADR punctul in care totul se schimba. Medierea reprezinta metoda alternativa de solutionare a disputelor in care s-a investit interes substantial la nivel european, dar si national. Europa, se pare, a inteles ca economia
este sustinuta de IMM-uri si de aceea doreste sa sprijine companiile de dimensiuni medii si micii in vederea solutionarii eventualelor dispute care apar. Astfel, pana la sfarsitul anului 2012, Uniunea Europeana doreste elaborarea unei Directive care sa impuna ca toate disputele din domeniul protectiei consumatorului sa fie solutionate prin mediere. De asemenea, Uniunea Europeana isi propune ca pana la sfarsitul anului curent sa emita un Regulament prin care metodele ADR, cu precadere medierea, sa devina proceduri prealabile obligatorii in toate litigiile comerciale transfrontaliere si nationale. Cele doua acte legislative sunt privite ca un instrument de sprijin a relansarii economiei europene prin cresterea eficientei economice a companiilor.

La nivel national, legislatia romana in domeniul medierii incearca o remodelare prin  introducerea acestei proceduri prealabile obligatorii in diferite tipuri de cauze. Modificarile legislative au fost adoptate prin legea nr. 115/2012.

Avand in vedere tendinta generala, se impune descentralizarea atributiilor Consiliului de Mediere prin mandatarea partiala a competentelor acestuia catre entitati noucreate cu personalitate juridica in fiecare unitate administrativ teritoriala a tarii,
entitati subordonate Consiliului („consilii de mediere judetene”).

Nevoia descentralizarii reiese din necesitatea unei organizari eficiente la nivel de judet, pentru o administrare directa a activitatii de mediere, cat si in vederea unei relationari coerente cu institutiile judetene (instante civile, A.N.P.C., etc). Astfel, exemplificativ, instantele civile sunt organizate la nivelul fiecarui judet, iar A.N.P.C. are entitati cu personalitate juridica la nivelul fiecarui judet.

Nu in ultimul rand, domeniile prevazute de legea nr. 115/2012 in care devine obligatorie procedura informarii prealabile asupra medierii sunt de competenta judecatoriilor si tribunalelor, adica a instantelor aflate la nivel judetean; astfel, este imperativa relationarea directa cu aceste tipuri de instante judetene, in vederea unei eficientizari reale a activitatii mediatorilor.

Lipsa reprezentantilor judeteni ai Consiliului de Mediere va duce la un blocaj in activitate prin lipsa organismelor similare din teritoriu. Astfel, instantele civile dintrun judet nu vor avea un corespondent in acel judet in mediere, iar ANPC nu va avea un corespondent judetean in mediere.
Pentru a evita astfel de blocaje, Consiliul de Mediere trebuie sa se organizeze administrativ in entitati judetene care pot relationa direct si care se pot angaja juridic in colaborari teritoriale. Entitatile descentralizate ale Consiliului de Mediere trebuie sa aiba capacitate de exercitiu, cat si de folosinta a drepturilor, pentru ca acordurile incheiate cu institutiile judetene sa-si poata produce efecte.

Rezolutia adoptata va fi comunicata prin newsletterul UCMR si transmisa oficial catre Consiliul de Mediere, cu propunere de adoptare la nivel national prin includere in Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Mediere din Romania.

 

Predeal, 14 iulie 2012                                                                                                                                           Mugur Bogdan Mitroi
Presedinte UCMR 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania