Vineri, 15 iulie 2011
 Arhiva Stiri
Precizari despre tabloul mediatorilor

PRECIZĂRI
privind mod de completare
Declarația privind datele ce se înscriu în Tabloul mediatorilor

Tabloul mediatorilor este un document public ce stă la baza alegerii unui mediator. În același timp, dat fiind caracterul său public, activitatea mediatorului se face cu respectarea cadrului legal.
Declarația privind datele ce se înscriu în Tabloul mediatorilor este o declarație – consimțământ, care exonerează Consiliul de mediere de răspunderea legală cu privire la datele cu caracter personal.
În consecință, datele care sunt completate în Declarație sunt cele pe care fiecare mediator dorește să le pună la dispoziția publicului.
        Este obligatorie completarea tuturor informațiilor cuprinse în Declarație, cu excepția celor care sunt facultative, conform prevederilor Legii 192/2006, cu modificările și completările ulterioare.
        Sunt incluși în Tabloul mediatorilor doar mediatorii care depun Declarația completată la toate rubricile obligatorii și depun documentele care sunt solicitate, pentru susținerea declarației.

! ATENȚIE: Nu depune DECLARAȚIA privind datele ce se includ în Tabloul mediatorilor pentru  mediatorul care nu dorește să fie inclus în Tabloul ce se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe site-ul Consiliului de mediere și se trimite periodic la instanțe și alte autorități interesate!

! Includerea în Tabloul mediatorilor atrage obligația de plată anuală a taxei de administrare a Tabloului mediatorilor, în cuantum de 400 RON.

Pentru completarea Declarației, facem următoarele precizări:

 1. Punctul 2, Sediul profesional: se completează doar sediul care este accesibil publicului, unde mediatorul poate susține cel puțin activitatea de informare cu privire la mediere prevăzută de Legea 202/2010 și își ține arhiva profesională. Sediul profesional este protejat prin lege.
  1. Dacă sediul profesional este la domiciliu, iar mediatorul nu dorește să îl afișeze ca sediu public, poate să facă o singură Declarație în care înscrie adresa unui punct de lucru sau sediu secundar profesional. Această adresă este singura care se publică în Tabloul mediatorilor

 

  1. Dacă există mai multe sedii profesionale în aceeași localitate, în Tabloul mediatorilor se va publica un singur sediu.
  1. Dacă există mai multe sedii profesionale în localități diferite, mediatorul va complete mai multe declarații în care va complete toate informațiile solicitate

 

 1.  Punctul 5, Experiența practică: se înscrie anul în care a fost luat în evidență fiscală și se depune la Consiliu Declarația 070, în copie conform cu originalul, semnată de mediator.

 

  1. Dacă a fost emis un CIF pentru activitatea ca mediator, se depune în copie la Consiliu
  1. Dacă nu a fost emis CIF ca mediator deoarece mediatorul era înscris la administrația fiscal cu o altă profesie liberală, atunci se depune copie după CIFul pe baza căruia funcționează, inclusiv ca mediator, și al cărui număr îl înscrie în facturile emise.

 

! ATENȚIE: Mediatorii care depun și o cerere de SUSPENDARE sau care sunt deja suspendați, NU trebuie să facă dovada înscrierii la administrația fiscală și nu depun în copie CIF și Declarația 070.

 1. Punctual 7, Asociația profesională din care face parte: se înscrie numele asociației în care este membru. Consiliul de mediere va verifica apartenența la asociație și va notifica acest lucru mediatorului care a depus declarația.

 

 

Alte situații:

 1. În cazul în care mediatorul se află într-o incompatibilitate prevăzută de lege, poate depune simultan cu Declarația și o cerere de suspendare din profesie.
 1. Mediatorul suspendat din profesie care depune Declarația este inclus în Tabloul mediatorilor cu toate datele de contact, așa cum se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu va fi inclus în afișele și broșurile care se publică pe fiecare județ.

 

 1. Taxa anuală de administrare a Tabloului mediatorilor pentru mediatorii incluși în Tablou cu clauză de suspendare, este de 100 RON pe an.

 

! Datele incluse în Tabloul mediatorilor se modifică doar prin depunerea unei noi Declarații!

 

Consiliul de mediere,
Secretariatul Tehnic 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania