Mandat de reprezentare a asociatiilor la Congresul al VII-lea al UCMR, Sinaia 17-19 Mai 2013

 

MANDAT DE REPREZENTARE
La lucrarile Congresului al VII-lea al U.C.M.R.
din 18.05.2013, ora 10,30, Sinaia

Subscrisa Asociatia _______________________________________, va comunicam alaturat lista persoanelor delegate la Congresul al VII-lea al U.C.M.R. din 18.05.2013, ora 10,30, Sinaia:

1.Numele reprezentantului asociatiei in Consiliul Director (delegat 1 cu drept de vot):

_______________________________________________________

2.Numele delegatului 2 cu drept de vot:

_______________________________________________________

3.Numele delegatului 3 cu drept de vot:

_______________________________________________________

 

__________________                                                 ____________
Semnatura si stampila                                                 Data

 

Note:
1 - O asociatie detine 3 voturi in Congres. Asociatia va avea atatea voturi cate rubrici sunt completate (o rubrica completata egal un vot). Necompletarea unei rubrici atrage pierderea votului aferent.
2 - La rubricile 1-3 din tabel pot fi mentionate persoane diferite sau aceeasi persoana (de ex. o singura persoana poate fi mentionata la toate cele 3 rubrici; sau o persoana poate fi mentionata la doua rubrici)
3 - O asociatie poate delega persoane din cadrul asociatiei sau persoane delegate la Congres din partea altei asociatii U.C.M.R.


 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania