Agenda Congres

 

Mediators Beyond Borders International
CONGRESUL 2013


Joi, 26 septembrie, 2013:


12:00 – 9:00 pm

Biroul de înregistrãri deschis pentru înregistrare ?i informa?ii

5:00 pm – 7:00 pm

Socializare ?i recep?ie
Pentru to?i participan?ii la Congres ?i membrii Institutului Interna?ional de Formare MBB

7:00 pm – 8:30 pm

Dialog cu privire la starea mi?cãrii de pacificare
Condus de Dr. Kenneth Cloke, Membru fondator al MBBI

8:30 pm – 9:30 pm

Socializarea ?i recep?ia continuã

Vineri, 27 septembrie, 2013:


8:00 am – 7:00 pm

Biroul de înregistrãri deschis pentru înregistrare ?i informa?ii

9:00 am – 9:30 am

Medita?ia de diminea?ã ?i anun?uri:
Pregãtirea pentru ziua ce urmeazã
Condusã de Rachel Wohl, membra în conducerea MBBI

9:30 am – 10:00 am

Sesiune plenarã: Bun venit la Congres -
Cine a venit? Ce este MBBI?
Care sunt viziunea ?i activitatea noastrã?

10:00 am – 10:45 am

Observa?ii de început:
“Rolul Turciei în sprijinirea medierii în solu?ionarea conflictelor”

10:45 am – 11:00 am

Pauzã  (Cafea, ceai ?i patiserie turceascã) ?i continuare cu Workshop-ul 1


11:00 am – 12:45 pm

Work-shop I
"Diaspora în dialog: reconciliere și capacitate"
"Rolurile mediatorului și diferitele forme de mediere ce utilizeazã metode inter-comunitare de construire a p?cii"
"Negocierea și medierea transculturalã"
"Dezvoltarea noastrã ca ?i constructori de pace: Inițiativa Mediators Beyond Borders Kenya"
"A construi unitate în vederea unor alegeri pașnice  în Sierra Leone: un succes MBB în domeniu" / "Mediatorul intențional și Zona pa?nicã”

12:45 pm

Prânz


1:00 pm – 2:00 pm

Prânz înso?it de discurs
Schimbarea climaticã globalã ?i impactul special asupra femeilor
Lider în Comunitatea Schimbãrii Climatice, TBA

2:15 pm – 2:30 pm

Pauzã ?i continuare cu Workshop II

2:30 pm – 4:00 pm

Workshop II
Subiectele includ:
"Cum sã proiectezi, sã organizezi și s? conduci dialoguri pe probleme politice: Experien?a Atena"
"Medierea Online: consolidarea rolului mediatorilor"
"Cum Cum pot Centrele de Mediere comunitare sã construiascã o comunitate: Proiectul Israel"
"Negociere, mediere și gen: ce ne spun studiile ?i practica mondial? realã"
"Strictul necesar" De ce mediatorii și constructorii de pace au un interes legitim în p?strarea libert?ții de exprimare și promovare”

4:00 pm – 4:15 pm

Pauzã (Cafea, ceai ?i patiserie turceascã) ?i continuare cu sesiunea plenarã  

4:15 pm – 4:45 pm

Discursul plenar:
“Provocãrile de azi ?i a?teptãrile de mâine”
Najat Dau,
Director, Voice of Libyan Women


7:00 pm – 9:00 pm

Posibil diferite evenimente de searã:
Gãzduite de partenerii sponsori  

Sâmbãtã:   28 septembrie, 2013


8:00 am – 6.00 pm

Biroul de înregistrãri deschis pentru înregistrare ?i informa?ii

9:00 am – 9:30 am

Ziua a Doua Bun venit ?i anun?uri
Conduse de (nume), Pre?edin?ii Congresului

9:30 am – 10:35am

“Succesele ?i provocãrile Anului de Pace Rotary ”
Fostul Pre?edinte al Rotary International, Luis Giay
Pre?edinte al Forumurilor de Pace ?i al Comitetului pentru Activitã?i Viitoare

10:35 am – 10:50am

Pauzã (Cafea, ceai ?i patiserie turceascã) ?i continuare cu
Workshop III

10:50 am – 12:20 pm

Workshop III
"Reconciliere prin amintire: Incursiune în istorie pentru a construi pun?i și a gãsi vindecare"
" Femeile mediator: Conducând inițiativele globale"
“Cross Training to Bridge Cultural Divides to Bridge Religious Divides to Build Community”
"Rotary și pacea: Povești de succes, oportunit?ți și provoc?ri"
"Schimbarea genului în procesul de mediere: Importanța recunoașterii și redresãrii dezechilibrului de gen în procesul de mediere"
"Rotary-MBB: modalitã?i de a construi un parteneriat în domeniu”


Sâmbãtã: 28 septembrie, 2013


12:20 pm – 12:40pm

Pauzã urmatã de prânz

12:40pm – 1:50 pm
12:40 pm – 1:50 pm
(continuare)

Prânz înso?it de discurs:
“Procese inclusive de pace”
Dr. Alma Abdul-Hadi Jadallah,
Pre?edinte ?i director al  
Kommon Denominator Inc.
Conferirea Premiului Conciliatorilor ?i alte recunoa?teri
Lynn Cole, Pre?edinte MBBI

1:50pm – 2:05 pm

Pauza ?i continuare cu Workshop IV

2:05 pm – 3:05 pm

Workshop IV
"Dezvoltarea unui Capitol MBB sustenabil"
" Echipele femeilor de menținere a p?cii: Femeile îmbunãtã?ind pacea și securitatea în Sudanul de Sud"
"Genul și stereotipurile legate de sex în construirea p?cii și procesul de mediere"
"Zonele de conflict, zonele de pace: Tehnologie, ODR și construirea p?cii"
"Metode de a face pace în culturi diferite: Variabile ale adaptabilitã?ii culturale și diferențele de gen”


3:05 pm – 3:20 pm

Pauzã (Cafea, ceai ?i patiserie turceascã) ?i continuare cu sesiunea plenarã 

3:20 pm – 5:30 pm

Retrospectivã: Starea MBBI

5:30 PM – 6:00 pm

Sesiune plenarã: gânduri de final
Succese ?i planuri pentru viitor;
Condusã de Lynn Cole, Pre?edintele MBBI
Logistica finalã pentru  Tururile de Duminicã

Duminicã: 29 septembrie, 2013


8:30 am – 12:30 pm

Turul ora?ului Istanbul (Op?ional)

12:00 pm – 1:00 pm

Prânz

12:30 pm – 2:30 pm

Croazierã pe Bosfor (Op?ional)

2:30 pm

Plecarea spre aeroport
Pentru cei care aleg ruta Abraham sau alte deriva?ii


 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania