Workshop Congres

 

Workshop congres

 

Fostul Pre?edinte al Rotary International, Luis Vicente Giay
Actualul Președinte al Comitetului Forumurilor de pace și Viziunilor de viitor
Pe parcursul anului trecut, Giay a fost direct implicat în planificarea și implementarea proiectului Rotary “Anul Pãcii prin Muncã". Corelând adun?rile de pace de la Bangkok, Berlin, Hawaii și Hiroshima, acesta va oferi un discurs important privind modalitatea de a continua activitatea de pace și soluționare a conflictelor.

Președinte și Director General al Kommon Denominator
Fondatoare a unei firme de?inute de femei, câ?tigãtoare a unor premii, care se concentreaz? pe
prevenirea și atenuarea conflictelor, reconciliere și consolidare a p?cii, Dr. Alma Abdul-Hadi Jadallah va oferi o propunere de pace profund?, care include femeile și grupurile societ?ții civile din procesul de pace pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian.

Co-fondator al Mediators Beyond Borders International,
Director al Centrului pentru Rezolvarea Disputelor
Un mediator de renume, trainer ?i autor, Dl. Cloke va conduce un dialog despre mișcarea de pacificare. Acest dialog va provoca participanții și organizațiile partenere sã exploreze noi c?i de colaborare.

Director al Comitetului Consultativ, Vocea femeii libiene
De la Prim?vara Arab?, Dna. Dau a lucrat cu Uniunea Zawianã a Societaã?ii Civile ?i cu Uniunea Zawianã a luptãtorilor revolu?ionari, în calitate de șef al departamentului pentru femei. Subiectul: "Libia: Provoc?rile de ast?zi și aștept?rile de mâine". Dna. Dau va reflecta asupra evoluțiilor actuale în continuarea Prim?verii Arabe.

Joe Marie Judie Roy, Ph.D., activistã privind schimb?rile climatice, fostã candidatã la președinția Haiti, Dr. Roy este pre?edinta a douã comitete în cadrul ONU în numele Haiti și a femeilor haitiene, UNFCCCC (schimb?rile climatice) și Comitetul Executiv privind Tehnologia. Misiunea acesteia este de a aduce vocea femeilor în prim-planul schimb?rilor climatice și al politicii. Ea va discuta problemele de gen legate de schimb?rile climatice.


 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania