Luni, 18 august 2014
 Arhiva Comunicate de presa
Punct de vedere al UCMR fata de propunerile de corelare legislativa ale Consiliului de Mediere

Bucuresti, 13 august 2014


Punct de vedere al UCMR fata de propunerile de corelare legislativa ale Consiliului de Mediere


CATRE: CONSILIUL DE MEDIERE DIN ROMANIA

Re.: Punct de vedere privind propunerile de corelare a Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 226 din 7 mai 2014, precum si propuneri de completare si modificare a unor articole conexe din Legea nr. 192/2006

Federatia Uniunea Centrelor de Mediere din Romania emite urmatorul punct de vedere referitor la proiectul emis de Consiliul de Mediere, supus dezbaterii publice, a propunerilor de corelare a Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei:

Curtea Constitutionala a apreciat, in motivarea Deciziei sus-citate, ca procedura prealabila obligatorie a informarii asupra avantajelor medierii si sanctiunea inadmisibilitatii actiunii de chemare in judecata in cazul in care nu se realizeaza aceasta procedura prealabila sunt o sarcina inoportuna pusa asupra justitiabilului in conditiile in care procedura se rezum la o simpla obligatie de informare si nu la incercarea efectiva de solutionare a conflictului prin mediere.

Introducerea evaluarii in procedura medierii constituie incalcarea principiilor fundamentale ale medierii, dat fiind faptul ca determina mediatorul sa-si incalce obligatia de neutralitate si impartialitate, fortandu-l sa analizeze conflictul sub toate aspectele sale, atat sub aspectul tratamentului asigurat partilor, cat si sub aspectul interesului fata de obiectul conflictului.

Notiunea de evaluare presupune identificarea unor eventuale solutii la care ar ajunge partile si intra in contradictie directa cu prevederile legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, in care sunt prevazute limitativ atributiile mediatorului, respectiv exclusiv abilitarea acestuia de a facilita comunicarea dintre partile aflate in conflict. De asemenea, obliga mediatorul sa aplice un model evaluativ in mediere, fara a avea un cadru legal.

Prin mentinerea obligatiei partilor de a face dovada participarii la o sedinta de evaluare preliminara a cazului si informare privind avantajele medierii, partile risca sa nu mai beneficieze de obiectivismul, neutralitatea, impartialitatea si confidentialitatea mediatorului – fundamentale in aceasta procedura, riscand sa le fie impusa o solutie care nu corespunde cu nevoile lor si sa fie folosite impotriva lor probele dezvaluite anterior declansarii sedintei de mediere propriu-zise.

Va reamintim ca Uniunea Centrelor de Mediere din Romania a inregistrat la Consiliul de Mediere din data de 19.07.2014 proiectul de lege pentru modificarea si completarea art. 2, art. 58 si art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, in care se prevede:

  • in toate litigiile ce au ca obiect domeniile prevazute de art. 601 din Legea nr. 192/2006, incercarea efectiva a solutionarii acestora prin mediere reprezinta o conditie prealabila pentru introducerea actiunilor la instantele competente; in aceste cazuri partile vor fi asistate in mod obligatoriu de avocati sau consilieri juridici;
  • instituirea sanctiunii partii chemate la mediere care nu raspunde in mod expres invitatiei sau nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentruincercarea solutionarii prin mediere, in termen de 15 zile calendaristice de la comunicare, la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea conflictului de catre instanta competenta, chiar daca a obtinut o sentinta favorabila;
  • in conditiile in care legea impune indeplinirea unor conditii de fond si de forma, legalitatea acordului de mediere va fi verificata si atestata fie de avocatii sau consilierii juridici ai partilor, in situatia in care acestea au fost asistate pe parcursul procedurii de mediere, fie de un alt avocat ales de mediator cu acordul partilor;
  • in caz de neexecutare de bunavoie a clauzelor stabilite prin acordul de mediere atestat de catre avocat sau consilier juridic, partea interesata poate sa solicite executorului judecatoresc indeplinirea tuturor formalitatilor in vederea punerii in executare a acordului de mediere.

Va rugam sa observati ca:

  • propunerea legislativa a U.C.M.R. subliniaza faptul ca accesul la justitie nu este obstructionat prin instituirea conditiei prealabile a incercarii de solutionare prin mediere a litigiilor prevazute de art. 601 din Legea nr. 192/2006, intrucat partea interesata nu este impiedicata sa isi valorifice drepturile sau sa combata sustinerile adversarului; nu se aduce atingere dreptului de a-si angaja avocat; partile nu sunt obligate sa ajunga la o intelegere, ci pot oricand, in cazul in care esueaza in incercarea de mediere, sa se adreseze in mod liber si direct instantei de judecata - procedura out-of (orice parte are dreptul sa renunte la mediere in timpul desfasurarii acesteia);
  • dimpotriva, reglementarea propusa este menita sa ofere si garanteze dreptul si oportunitatea cetatenilor la o procedura rapida si convenabila financiar, prin care acestia chiar sa isi solutioneze efectiv litigiul – servind in acest fel interesului colectiv al bunei administrari a justitiei, prin degrevarea instantelor de judecata si reducerea costurilor. Prezenta obligatorie a avocatilor/consilierilor juridici in cadrul acestei proceduri obligatorii este de natura sa asigure garantia protectiei integrale a drepturilor partilor;
  • mai mult decat atat, prin efectul executoriu reglementat prin propunere pentru acordurile de mediere a caror legalitate a fost atestata de avocati sau consilieri juridici, se instituie un instrument de facilitare a bunei administrari a justitiei, protejandu-se interesul colectiv superior.

Proiectul de corelare intocmit de Uniunea Centrelor de Mediere din Romania a fost inregistrat la Guvern si Camera Deputatilor din 02.07.2014.

In considerarea celor sus-expuse, va adresam solicitarea de a reanaliza proiectul legislativ al Consiliului de Mediere astfel incat propunerea de corelare sa reflecte indicatiile deciziei Curtii Constitutionale si interesele profesiei de mediator.

Uniunea Centrelor de Mediere din Romania (U.C.M.R.) este federatia nationala infiintata in 2005 care reuneste asociatii profesionale ale mediatorilor din toata tara.

Cu stima,

Mugur Bogdan Mitroi,
Presedinte U.C.M.R. 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania